Johan Kegels

Kegels NV
Kerkstraat 66
B-9170 Sint-Gillis-Waas
E-mail: info[at]kegels.be / eshop[at]kegels.be
TEL: 03/770.52.65
BTW nr.: BE 0425.490.401
RPR Gent

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Kegels Juweliers, een bedrijf met maatschappelijke zetel te Sint-Gillis-Waas (België), BTW BE 0425.490.401, biedt haar klanten de mogelijkheid om juwelen en uurwerken online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Kegels Juweliers.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, graverings- of andere kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Onze webmasters besteden de nodige aandacht om de prijzen correct te vermelden op de website. Indien toch blijkt dat de prijs foutief is, behouden wij ons het recht om uw bestelling te weigeren. U zal dan de correcte informatie ontvangen.

Aanbiedingen op onze website zijn niet te combineren met kortingen in welke vorm dan ook.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Benelux. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal gebruik. 

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. 
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). 

Kegels Juweliers is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kegels Juweliers is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kegels Juweliers. 

Kegels Juweliers is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Kegels Juweliers. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd volgens de voorwaarden in artikel 13.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via bankkaart: Bancontact, iDeal, Maestro
 • via PayPal
 • via bankoverschrijving

De bestelprocedure gaat als volgt:

 1. Klik in de winkelwagen op de knop “ga door naar afrekenen”;
 2. Log in met uw bestaand account of maak een nieuw account aan;
 3. Selecteer het factuuradres. Dit is het adres waaraan de factuur gericht zal zijn;
 4. Selecteer het afleveradres. Dit is het adres waarop het pakket afgeleverd mag worden;
 5. Kies of u uw pakket wil ophalen in de winkel of u het wil laten opsturen;
 6. Kies de betaalmethode die u wil gebruiken;
 7. Klik op “verder naar betalen” om uw betaling veilig af te ronden;
 8. Wanneer de betaling succesvol afgerond is, ontvangt u een bestellingsbevestiging op uw scherm én per mail.
 9. Wanneer het pakket verzonden wordt, ontvangt u een e-mail met een trackingscode waarmee u het pakket online kan volgen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten die tijdens de bestelprocedure gebeuren. Indien dit gebeurt zal u hierover steeds gecontacteerd worden.

Onze betaaltransacties gebeuren via onze externe partner Icepay. Zij zorgen voor een veilige afhandeling van de transactie.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Kegels Juweliers. 
De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kegels Juweliers te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kegels Juweliers beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een schadevergoeding verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.
Onverminderd het voorgaande behoudt Kegels Juweliers zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Juwelier Kegels zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

De garantie is overdraagbaar van de ene consument naar de andere, zolang de garantietermijn van 2 jaar niet verstreken is.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs, de factuur of het betaalbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst. Indien beslist wordt om het artikel onder garantie te herstellen of te vervangen, worden de kosten van verzending gedragen door Kegels Juweliers.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Er zal steeds geval per geval nagegaan worden of de beschadiging of slijtage aan het goed het gevolg is van een gebrek inherent aan het goed zelf (slechte kwaliteit, fabricagefout, etc.) of het gevolg is van een handelen van de consument of natuurlijke slijtage.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan Kegels Juweliers mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag waarop ze meegedeeld hebben van het herroepingsrecht gebruik te willen maken, de goederen op hun kosten terugbezorgen aan Kegels Juweliers.
U kan kiezen of u het product terugstuurt via een pakket of aflevert in de winkel. Wij adviseren u om bij verzending via pakket, de producten goed in te pakken zodat krassen vermeden worden en eventueel te kiezen voor een aangetekende zending. Bij de goederen voegt u volgend ingevuld formulier: https://shop.kegels.be/downloads/Retourformulier.pdf.

Wanneer het product bij Kegels Juweliers toekomt, ontvangt u binnen de tien werkdagen het bedrag van uw aankoop terug.

Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of duidelijk bestemd voor een specifiek persoon kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 10: Privacy

Kegels Juweliers verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Kegels Juweliers toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. U kan zich hiertegen kosteloos verzetten door ons een e-mail te sturen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst  bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Juwelier Kegels uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk of per e-mail aan te vragen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Kegels Juweliers heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Kegels Juweliers respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u ter consultatie, wijziging of verwijdering. 
Kegels Juweliers maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. 
Kegels Juweliers houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren.

Artikel 11: Voorraad en levertijd

De producten zijn steeds leverbaar, tenzij anders vermeld. Aangezien de fysieke winkel en webshop dezelfde stock gebruiken, is het mogelijk dat er enige uren verstrijken vooraleer de stock op de website gesynchroniseerd wordt met de stock in de winkel. Hierdoor is het mogelijk dat u een product bestelt dat niet langer meer in stock is, omdat het toevallig op dat moment in de winkel verkocht werd. In dit geval brengt Kegels Juweliers u onmiddellijk op de hoogte.

U kan ook producten bestellen die niet in stock zijn. Die worden dan speciaal voor u besteld. De levertijd van deze producten kan variëren, omdat Kegels Juweliers afhankelijk is van de stock bij de producenten. U wordt per mail op de hoogte gehouden van de levertijd van uw besteld product. Kegels Juweliers doet er alles aan om dit zo snel mogelijk te laten verlopen.

Artikel 12: Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 37705265, via e-mail op eshop@kegels.be of per post op het volgende adres:

Kegels Juweliers

Kerkstraat 66
B-9170 Sint-Gillis-Waas
E-mail: info[at]kegels.be / eshop[at]kegels.be

Indien u een klacht heeft, kan u die formuleren aan bovenstaand adres.

Artikel 13: Verzending

Na de betaling van uw product, ontvangt u dit standaard binnen de twee à drie werkdagen, wanneer het in stock is. Alle leveringen gebeuren door Bpost en u ontvangt een e-mail wanneer het pakket verzonden wordt. Alle zendingen worden verzekerd opgestuurd. De verzending is gratis vanaf 50 euro in België, anders betaalt u 5,95 euro. Voor Nederland en Luxemburg bedragen de verzendkosten 10 euro onder de 50 euro, 4 euro vanaf 50 euro en gratis vanaf 100 euro. 

Het product wordt goed ingepakt verzonden nadat de betaling voltooid is. Indien u betaalt per overschrijving, zal het product opgestuurd worden nadat het bedrag op onze rekening is overgeschreven.

Artikel 14: Promoties

Het gaat steeds om artikelen die in stock zijn en in perfecte staat verkeren. Deze artikelen zijn vaak enkel beschikbaar in een specifieke maat. Indien u dit artikel in een andere maat wilt, dan kan dat besteld worden, maar dan geldt de promotie niet meer en wordt de normale prijs aangerekend. Indien u eenzelfde artikel uit promotie wil bijbestellen, dan kan dat, maar tegen de normale prijs. Ook dan geldt de promotie niet meer. De promoties gelden enkel op stockmodellen.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Kegels Juweliers. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Kegels Juweliers kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 

Artikel 16: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 17: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Artikel 18: Dienst na verkoop

Ondervindt u problemen met een eerder aangekocht product? Neem dan contact met ons op en we zoeken samen naar een oplossing.

Indien u een klacht heeft, kan u die formuleren aan onderstaand adres:

Kerkstraat 66
B-9170 Sint-Gillis-Waas
E-mail: info[at]kegels.be / eshop[at]kegels.be
TEL: 03/770.52.65

Artikel 19: UNIZO e-commerce label

Juwelier Kegels heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via www.unizo.be/e-commerce.